БИД МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ГИШҮҮН ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ БӨГӨӨД ДАРААХ ЧИГЛЭЛЭЭР ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮРЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙНА

  • Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ (2007)
  • Брокерийн үйлчилгээ (2007)
  • Андеррайтерийн үйлчилгээ (2011)
  • Номинал дансны үйлчилгээ (2020)

АРИЛЖААНЫ ШИМТГЭЛ:

0.65 - 1.5%

УТАС: 7709 7070

Хаяг:

Сүхбаатар дүүрэг, Олимп гудамж-5,

АЮУД ТАУЭР, 15 давхарт, 1503 тоот